กล่องหูช้าง Maloo Closet
กล่องหูช้าง Maloo Closet
 25.4 x 34.8 x 7.5 cm
กล่องฝาชน FLEX
กล่องฝาชน FLEX
 
กล่องไปรษณีย์ ค 137 degrees
กล่องไปรษณีย์ ค 137 degrees
 20 x 30 x 11 cm
กล่องใส่ขวด 320 ml
กล่องใส่ขวด 320 ml
 
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว CABIN coffee cafe
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว CABIN coffee cafe
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว ROYAL PIZZA
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว ROYAL PIZZA
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว ROYAL PIZZA
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว ROYAL PIZZA
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 13 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 13 นิ้ว
 14 x 14 x 2 นิ้ว
กล่องหูช้าง RIR (L)
กล่องหูช้าง RIR (L)
 35.9 x 31.9 x 10.9 cm
กล่องหูช้าง RIR (M)
กล่องหูช้าง RIR (M)
 42 x 32 x 8.5 cm
กล่องเมล่อน Tomu Farm
กล่องเมล่อน Tomu Farm
 21.5 x 35 x 18.1 cm
กล่องหูหิ้วพลาสติก ADIENT SUMMIT
กล่องหูหิ้วพลาสติก ADIENT SUMMIT
 8.4 x 40 x 28 cm
กล่องใส่แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
กล่องใส่แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
 17.9 x 17.9 x 12.4 cm
กล่องรองเท้า Songbird
กล่องรองเท้า Songbird
 18.5 x 28 x 9.5 cm
กล่องรองเท้า (สีเหลือง)
กล่องรองเท้า (สีเหลือง)
 18.5 x 29.5 x 11.5 cm