กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว WOOD OVEN
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว WOOD OVEN
 14 x 14 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Pizza Seed
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Pizza Seed
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Seed
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Seed
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Bella Italia
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Bella Italia
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว Vilaiwan
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว Vilaiwan
 7 x 7 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 16 นิ้ว Pizza Lover
กล่องพิซซ่า 16 นิ้ว Pizza Lover
 16 x 16 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว Pizza Lover
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว Pizza Lover
 14 x 14 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Hand 2 Hand
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Hand 2 Hand
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว ราชาเกี๊ยวซ่า
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว ราชาเกี๊ยวซ่า
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Oppa Mandu
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Oppa Mandu
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
 32.85 x 33 x 5.1 cm
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
 26.2 x 26.4 x 5.1 cm
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Samurai Gyoza
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Samurai Gyoza
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว ลำขนาด
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว ลำขนาด
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ 21 นิ้ว Island Pizza
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ 21 นิ้ว Island Pizza
 53.34 x 53.34 x 5.08 cm