กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Pizza Pizza
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Pizza Pizza
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Pizza
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Pizza
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ
 21 x 30 x 5 cm
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Howdy Pizza
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Howdy Pizza
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม Scoozi
กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม Scoozi
 40 cm
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Apoteka
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Apoteka
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว SeafoodZeed
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว SeafoodZeed
 20.32 x 20.32 x 5 cm
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว SeafoodZeed
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว SeafoodZeed
 30.48 x 30.48 x 5 cm