กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Samurai Gyoza
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Samurai Gyoza
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว ลำขนาด
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว ลำขนาด
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ FEME
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ FEME
 40 x 40 x 18 cm
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.4
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.4
 16.4 x 18.9 x 14.9 cm
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.2
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.2
 17.4 x 17.4 x 15.2 cm
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.1
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.1
 17.9 x 17.9 x 12.4 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ
กล่องหูหิ้วกระดาษ
 31.6 x 31.9 x 30.1 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ
กล่องหูหิ้วกระดาษ
 24.5 x 28 x 18 cm
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
 31.7 x 22.9 x 5.9 cm (S)
กล่องหูช้าง
กล่องหูช้าง
 44 x 44 x 8.5 cm
กล่องหูช้าง
กล่องหูช้าง
 22 x 27 x 8.5 cm
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ 21 นิ้ว Island Pizza
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ 21 นิ้ว Island Pizza
 53.34 x 53.34 x 5.08 cm
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Pizza Pizza
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Pizza Pizza
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Pizza
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Pizza
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องฝาเสียบก้นขัด
กล่องฝาเสียบก้นขัด
 16.9 x 26.4 x 16.3 cm