กล่องฝาครอบ CORDPLAY
กล่องฝาครอบ CORDPLAY
 10.7 x 12.4 x 4 cm
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ Sakurak Taikushi
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ Sakurak Taikushi
 30.48 x 34.29 x 6.35 cm
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ Kinokuniya
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ Kinokuniya
 19.05 x 27.94 x 6.35 cm
กล่องฝาชน OSAKA
กล่องฝาชน OSAKA
 
กล่อง Gift Set PM Bags
กล่อง Gift Set PM Bags
 7.62 x 20.32 x 36.83 cm
กล่องไปรษณีย์ ค Hitt
กล่องไปรษณีย์ ค Hitt
 
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ Kinokuniya
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ Kinokuniya
 19.05 x 27.94 x 6.35 cm
กล่องไปรษณีย์ ค veerawan
กล่องไปรษณีย์ ค veerawan
 
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
 21.7 x 16.4 x 8.9 cm (XS)
กล่องหูช้าง KHEM BRAND
กล่องหูช้าง KHEM BRAND
 25.4 x 34.8 x 7.5 cm
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
 32.85 x 33 x 5.1 cm
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
 26.2 x 26.4 x 5.1 cm
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
 35.9 x 31.9 x 10.9 cm (L)
กล่องลิ้นชัก ไซส์พิเศษ
กล่องลิ้นชัก ไซส์พิเศษ
 39.8 x 41.2 x 17.4 cm
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Samurai Gyoza
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Samurai Gyoza
 12 x 12 x 2 นิ้ว