เลือกประเภทกล่อง
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว หมูปลาร้าภูเขาไฟ
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว หมูปลาร้าภูเขาไฟ
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว หมูปลาร้าภูเขาไฟ
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว หมูปลาร้าภูเขาไฟ
 7 x 7 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ ROYAL PIZZA
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ ROYAL PIZZA
 20.32 x 20.32 x 3.81 cm
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว Boon Home
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว Boon Home
 14 x 14 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว THE GREEN PIZZA
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว THE GREEN PIZZA
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว Vilawan (สีส้ม)
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว Vilawan (สีส้ม)
 7 x 7 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว ATOMMIX CAFE
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว ATOMMIX CAFE
 7 x 7 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว carbar
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว carbar
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Cuppa Cottage
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Cuppa Cottage
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว CABIN coffee cafe
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว CABIN coffee cafe
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว ROYAL PIZZA
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว ROYAL PIZZA
 12 x 12 x 1.5 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว ROYAL PIZZA
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว ROYAL PIZZA
 10 x 10 x 1.5 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว โรงแรม Reneissancee Bangkok
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว โรงแรม Reneissancee Bangkok
 14 x 14x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 13 นิ้ว MIGHT PIZZA AT HOME
กล่องพิซซ่า 13 นิ้ว MIGHT PIZZA AT HOME
 13 x 13 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว WOOD OVEN
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว WOOD OVEN
 14 x 14 x 2 นิ้ว