กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Oppa Mandu
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Oppa Mandu
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
 32.85 x 33 x 5.1 cm
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's
 26.2 x 26.4 x 5.1 cm
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Samurai Gyoza
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Samurai Gyoza
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว ลำขนาด
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว ลำขนาด
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ 21 นิ้ว Island Pizza
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ 21 นิ้ว Island Pizza
 53.34 x 53.34 x 5.08 cm
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Pizza Pizza
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Pizza Pizza
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Pizza
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Pizza
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ
 21 x 30 x 5 cm
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Howdy Pizza
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Howdy Pizza
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม Scoozi
กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม Scoozi
 40 cm
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Apoteka
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Apoteka
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว SeafoodZeed
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว SeafoodZeed
 20.32 x 20.32 x 5 cm
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว SeafoodZeed
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว SeafoodZeed
 30.48 x 30.48 x 5 cm