เลือกประเภทกล่อง
กล่องหูช้าง Bless You Tattoo
กล่องหูช้าง Bless You Tattoo
 12 x 24 x 6.5 cm
กล่องหูช้าง BLACK SUGAR
กล่องหูช้าง BLACK SUGAR
 23 x 32.5 x 8 cm
กล่องหูช้าง ST.Nurse
กล่องหูช้าง ST.Nurse
 18 x 25 x 5 cm
กล่องหูช้าง Gift For You
กล่องหูช้าง Gift For You
 19.05 x 35.56 x 3.81 cm
กล่องหูช้าง Anybrown
กล่องหูช้าง Anybrown
 31.7 x 22.9 x 5.9 cm
กล่องหูช้าง KHEM BRAND
กล่องหูช้าง KHEM BRAND
 25.4 x 34.8 x 5.5 cm
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
 35.9 x 31.9 x 10.9 cm (L)
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
 31.7 x 22.9 x 5.9 cm (S)
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
 21.7 x 16.4 x 8.9 cm (XS)
กล่องหูช้าง KHEM BRAND
กล่องหูช้าง KHEM BRAND
 25.4 x 34.8 x 7.5 cm
กล่องหูช้าง
กล่องหูช้าง
 44 x 44 x 8.5 cm
กล่องหูช้าง
กล่องหูช้าง
 22 x 27 x 8.5 cm
กล่องหูช้าง กุ้งใหญ่
กล่องหูช้าง กุ้งใหญ่
 32 x 32 x 6 cm
กล่องหูช้าง PPGroup
กล่องหูช้าง PPGroup
 54.5 x 59.8 x 4.8 cm
กล่องหูช้าง PPGroup
กล่องหูช้าง PPGroup
 26.5 x 39.8 x 9.8 cm