เลือกประเภทกล่อง
กล่องหูช้าง
กล่องหูช้าง
 4.9 x 17 x 2 cm