เลือกประเภทกล่อง
กล่องใส่เอกสาร Ideas Box (เล็ก)
กล่องใส่เอกสาร Ideas Box (เล็ก)
 35.8 x 42.3 x 29.2 cm
กล่องใส่เอกสาร Ideas Box (ใหญ่)
กล่องใส่เอกสาร Ideas Box (ใหญ่)
 33 x 47.5 x 28 cm
กล่องอเนกประสงค์ Ideas Box (เล็ก)
กล่องอเนกประสงค์ Ideas Box (เล็ก)
 27 x 35 x 17.5 cm
กล่องอเนกประสงค์ Ideas Box (ใหญ่)
กล่องอเนกประสงค์ Ideas Box (ใหญ่)
 24.3 x 33.4 x 25.9 cm
ลิ้นชัก 1 ชั้น Ideas Box
ลิ้นชัก 1 ชั้น Ideas Box
 25.3 x 34.5 x 13.5 cm
ลิ้นชัก 3 ชั้น Ideas Box
ลิ้นชัก 3 ชั้น Ideas Box
 25.6 x 34.9 x 39.7 cm
ถังขยะ Ideas Box (เล็ก)
ถังขยะ Ideas Box (เล็ก)
 18 x 25 x 40 cm
ถังขยะ Ideas Box (กลาง)
ถังขยะ Ideas Box (กลาง)
 25 x 35 x 54 cm
ถังขยะ Ideas Box (ใหญ่)
ถังขยะ Ideas Box (ใหญ่)
 30 x 40 x 77.5 cm
ที่ใส่นิตยสาร Ideas Box
ที่ใส่นิตยสาร Ideas Box
 10 x 28 x 30.5 cm
แฟ้ม Ideas Box
แฟ้ม Ideas Box
 3.5 x 33.2 x 25.8 cm