เลือกประเภทกล่อง
กล่องพิซซ่า ไม่พิมพ์
กล่องพิซซ่า ไม่พิมพ์
 
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว
 7 x 7 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 9 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 9 นิ้ว
 9 x 9 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 11 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 11 นิ้ว
 11 x 11 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 13 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 13 นิ้ว
 13 x 13 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว
 14 x 14 x 2 นิ้ว