เลือกประเภทกล่อง
กล่องใส่แก้ว บุญรอด KOPPER
กล่องใส่แก้ว บุญรอด KOPPER
 22.6 x 22.6 x 10.5 cm
กล่องใส่แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
กล่องใส่แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
 17.9 x 17.9 x 12.4 cm
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.4
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.4
 16.4 x 18.9 x 14.9 cm
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.2
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.2
 17.4 x 17.4 x 15.2 cm
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.1
กล่องใส่แก้ว Wholly Grail No.1
 17.9 x 17.9 x 12.4 cm
งานไดคัทใส่แก้ว Heineken (ตัวกล่อง)
งานไดคัทใส่แก้ว Heineken (ตัวกล่อง)
 20.6 x 20.6 x 10.5 cm