เลือกประเภทกล่อง
ถาดใส่แก้ว KOPPER
ถาดใส่แก้ว KOPPER
 23.17 x 23.21 x 5.2 cm
ถาดกระดาษ ใส่ปลาเผา
ถาดกระดาษ ใส่ปลาเผา
 24 x 35 x 3 cm
ถาดใส่จานและแก้ว Zaap Party Chang
ถาดใส่จานและแก้ว Zaap Party Chang
 26.5 x 26.5 x 4.5 cm
ถาดใส่แก้ว Jameson
ถาดใส่แก้ว Jameson
  20.6 x 21.4 x 6.9 cm