เลือกประเภทกล่อง
กล่องใส่ขวด 320 ml
กล่องใส่ขวด 320 ml
 
กล่องใส่ขวด
กล่องใส่ขวด
 17.6 x 23.45 x 10 cm