เลือกประเภทกล่อง
กล่องฝาเสียบ เสวนา
กล่องฝาเสียบ เสวนา
 24 x 35 x 6 cm
กล่องฝาเสียบ foodpanda
กล่องฝาเสียบ foodpanda
 23.1 x 25.1 x 10.2 cm
กล่องฝาเสียบ อร่อยจุงเบย
กล่องฝาเสียบ อร่อยจุงเบย
 24 x 35 x 6 cm
กล่องฝาเสียบ kodawari
กล่องฝาเสียบ kodawari
 26 x 32 x 7 cm
กล่องฝาเสียบ bakehouse
กล่องฝาเสียบ bakehouse
 30 x 40 x 5 cm
กล่องฝาเสียบ ใส่ปลาเผา อร่อยจุงเบย
กล่องฝาเสียบ ใส่ปลาเผา อร่อยจุงเบย
 24 x 35 x 6 cm
กล่องฝาเสียบ CARAVAN
กล่องฝาเสียบ CARAVAN
 23.7 x 33.4 x 8 cm
กล่องฝาเสียบ มีไส้
กล่องฝาเสียบ มีไส้
 21.3 x 35.7 x 10.1 cm
กล่องฝาเสียบ
กล่องฝาเสียบ
 21.3 x 35.7 x 10.1 cm
กล่องฝาเสียบ อร่อยดี
กล่องฝาเสียบ อร่อยดี
 43.5 x 51.8 x 9 cm