กล่องใส่ผลไม้ ทรงฝาครอบสูง
กล่องใส่ผลไม้ ทรงฝาครอบสูง
 24.3 x 33.4 x 25.9 cm
กล่องใส่ผลไม้ ทรงฝาครอบเตี้ย
กล่องใส่ผลไม้ ทรงฝาครอบเตี้ย
 27 x 35 x 17.5 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ กล้วยหอมทอง
กล่องหูหิ้วกระดาษ กล้วยหอมทอง
 18 x 27.2 x 27 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ NARA FRUITS
กล่องหูหิ้วกระดาษ NARA FRUITS
 24.5 x 28 x 20 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษไม่เจาะลาย ขนาดใหญ่
กล่องหูหิ้วกระดาษไม่เจาะลาย ขนาดใหญ่
 31.6 x 31.9 x 30.1 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษไม่เจาะลาย ขนาดเล็ก
กล่องหูหิ้วกระดาษไม่เจาะลาย ขนาดเล็ก
 24.5 x 28 x 18 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ ทรงยาวเจาะรู SS FARMVILLE
กล่องหูหิ้วกระดาษ ทรงยาวเจาะรู SS FARMVILLE
 13 x 26.5 x 10 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษทรงยาว
กล่องหูหิ้วกระดาษทรงยาว
 13 x 26.5 x 10 cm
กล่องเมล่อน สวนจำเพาะรัก
กล่องเมล่อน สวนจำเพาะรัก
 17 x 17 x 21 cm
กล่องเมล่อนสีขาว สวนเทพรักษา
กล่องเมล่อนสีขาว สวนเทพรักษา
 19 x 19 x 19 cm
กล่องเมล่อน ไร่ชญาภา
กล่องเมล่อน ไร่ชญาภา
 19 x 19 x 19 cm
กล่องเมล่อน ทรงเตี้ย เจาะลายรูปเมลอน
กล่องเมล่อน ทรงเตี้ย เจาะลายรูปเมลอน
 19 x 19 x 19 cm
กล่องเมล่อน 2 ลูก Tomu Farm
กล่องเมล่อน 2 ลูก Tomu Farm
 21.5 x 35 x 18.1 cm
กล่องเมล่อน Silver Valley
กล่องเมล่อน Silver Valley
 19 x 19 x 21 cm
กล่องเมล่อน Pattaya Melon Farm
กล่องเมล่อน Pattaya Melon Farm
 19 x 19 x 21 cm