เลือกประเภทกล่อง
กล่องหูหิ้วกระดาษ สวนณัฐชญา
กล่องหูหิ้วกระดาษ สวนณัฐชญา
 25 x 25 x 37 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ Bun meat and Cheese
กล่องหูหิ้วกระดาษ Bun meat and Cheese
 11.5 x 23.0 x 10 cm
กล่องเมล่อน Fuji Farm Organic
กล่องเมล่อน Fuji Farm Organic
 17 x 17 x 21 cm
กล่องฝาเสียบ foodpanda
กล่องฝาเสียบ foodpanda
 23.1 x 25.1 x 10.2 cm
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
 20 x 30 x 11 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ กล้วยหอมทอง
กล่องหูหิ้วกระดาษ กล้วยหอมทอง
 18 x 27.2 x 27 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ TIPMETHA FARM
กล่องหูหิ้วกระดาษ TIPMETHA FARM
 21.5 x 35 x 18.1 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ SS FARMVILLE
กล่องหูหิ้วกระดาษ SS FARMVILLE
 13 x 26.5 x 10 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ Puchi
กล่องหูหิ้วกระดาษ Puchi
 14.475 x 27.1 x 18.2 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ NARA FRUITS
กล่องหูหิ้วกระดาษ NARA FRUITS
 24.5 x 28 x 20 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ Durian
กล่องหูหิ้วกระดาษ Durian
 30 x 38 x 34 cm
กล่องเมล่อน Inter Fruit
กล่องเมล่อน Inter Fruit
 19 x 19 x 21 cm
กล่องเมล่อน JASMINE MELON FARM
กล่องเมล่อน JASMINE MELON FARM
 17 x 17 x 20 cm
กล่องเมล่อน Melon farm
กล่องเมล่อน Melon farm
 19 x 19 x 21 cm
กล่องเมล่อน Pattaya Melon Farm
กล่องเมล่อน Pattaya Melon Farm
 19 x 19 x 21 cm