เลือกประเภทกล่อง
กล่องเมล่อน Queen Melon
กล่องเมล่อน Queen Melon
 21.5 x 35 x 18.1 cm
กล่องเมล่อน Silver Valley
กล่องเมล่อน Silver Valley
 19 x 19 x 21 cm
กล่องเมล่อน TIPMETHA FARM
กล่องเมล่อน TIPMETHA FARM
 19 x 19 x 21 cm
กล่องเมล่อน Tomu Farm
กล่องเมล่อน Tomu Farm
 21.5 x 35 x 18.1 cm
กล่องเมล่อน
กล่องเมล่อน
 19 x 19 x 19 cm
กล่องเมล่อน ถุงดินฟาร์ม
กล่องเมล่อน ถุงดินฟาร์ม
 19 x 19 x 21 cm
กล่องเมล่อน รากแก้วพบพระ
กล่องเมล่อน รากแก้วพบพระ
 19 x 19 x 21 cm
กล่องเมล่อน ไร่ชญาภา
กล่องเมล่อน ไร่ชญาภา
 19 x 19 x 19 cm
กล่องเมล่อน สวนจำเพาะรัก
กล่องเมล่อน สวนจำเพาะรัก
 17 x 17 x 21 cm
กล่องเมล่อน สวนเทพรักษา
กล่องเมล่อน สวนเทพรักษา
 19 x 19 x 19 cm
กล่องหูช้าง BON APPETIT
กล่องหูช้าง BON APPETIT
 31.75 x 31.75 x 5 cm
กล่องหูช้าง KHEM BRAND
กล่องหูช้าง KHEM BRAND
 25.4 x 33 x 6.5 cm
กล่องหูช้าง PPGroup
กล่องหูช้าง PPGroup
 26.5 x 39.8 x 9.8 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ
กล่องหูหิ้วกระดาษ
 13 x 26.5 x 10 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ DOGSTER
กล่องหูหิ้วกระดาษ DOGSTER
 14.475 x 27.1 x 18.2 cm