เลือกประเภทกล่อง
กล่องหูหิ้วกระดาษ DOGSTER ขาว
กล่องหูหิ้วกระดาษ DOGSTER ขาว
 14.475 x 27.1 x 18.2 cm
กล่องหูหิ้วพลาสติก หูช้าง ADIENT SUMMIT
กล่องหูหิ้วพลาสติก หูช้าง ADIENT SUMMIT
 8.4 x 40 x 28 cm
กล่องหูหิ้วพลาสติก หูช้าง ใส่ตู้รับจดหมาย ไปรษณีย์ไทย
กล่องหูหิ้วพลาสติก หูช้าง ใส่ตู้รับจดหมาย ไปรษณีย์ไทย
 11 x 37 x 24 cm
กล่องเอกสาร Ideas Box เล็ก
กล่องเอกสาร Ideas Box เล็ก
 35.8 x 42.3 x 29.2 cm
กล่องเอกสาร Ideas Box ใหญ่
กล่องเอกสาร Ideas Box ใหญ่
 33 x 47.5 x 28 cm
กล่องเอกสาร LCB1
กล่องเอกสาร LCB1
 35.4 x 46.9 x 37.4 cm
กล่องเอกสาร PTTEP
กล่องเอกสาร PTTEP
 30.5 x 40.5 x 30.5 cm
กล่องเอนกประสงค์ เล็ก
กล่องเอนกประสงค์ เล็ก
 27 x 35 x 17.5 cm
กล่องเอนกประสงค์ ใหญ่
กล่องเอนกประสงค์ ใหญ่
 24.3 x 33.4 x 25.9 cm
ถาดกระดาษ ใส่จานและแก้ว Zaap Party Chang
ถาดกระดาษ ใส่จานและแก้ว Zaap Party Chang
 26.5 x 26.5 x 4.5 cm
กล่องฝาครอบ Lamkin
กล่องฝาครอบ Lamkin
 32 x 37.5 x 12 cm
กล่องฝาเสียบ
กล่องฝาเสียบ
 21.3 x 35.7 x 10.1 cm
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
 20.6 x 20.6 x 8.1 cm
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ แม่สวนครัว
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ แม่สวนครัว
 25 x 40 x 23 cm
กล่องฝาเสียบ ใส่ปลาเผา อร่อยจุงเบย
กล่องฝาเสียบ ใส่ปลาเผา อร่อยจุงเบย
 24 x 35 x 6 cm