เลือกประเภทกล่อง
กล่องฝาเสียบ kodawari
กล่องฝาเสียบ kodawari
 26 x 32 x 7 cm
กล่องฝาครอบ กล้วย
กล่องฝาครอบ กล้วย
 31.7 x 56.2 x 23.8 cm
กล่องฝาเสียบ อร่อยดี
กล่องฝาเสียบ อร่อยดี
 43.5 x 51.8 x 9 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด
กล่องฝาเสียบก้นขัด
 13 x 20 x 9.5 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
กล่องฝาเสียบก้นขัด โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
 19 x 19.5 x 12 cm
กล่องเมล่อน 19 x 19 x 21 cm
กล่องเมล่อน 19 x 19 x 21 cm
 19 x 19 x 21 cm
กล่องหูช้าง ADDA
กล่องหูช้าง ADDA
 31.8 x 27.7 x 11.8 cm