เลือกประเภทกล่อง
กล่องใส่แก้ว KOPPER
กล่องใส่แก้ว KOPPER
 22.6 x 22.6 x 10.5 cm
กล่องใส่แก้ว Heineken
กล่องใส่แก้ว Heineken
 20.6 x 20.6 x 10.5 cm
ถาดใส่แก้ว KOPPER
ถาดใส่แก้ว KOPPER
 23.17 x 23.21 x 5.2 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ สวนณัฐชญา
กล่องหูหิ้วกระดาษ สวนณัฐชญา
 25 x 25 x 37 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ Bun meat and Cheese
กล่องหูหิ้วกระดาษ Bun meat and Cheese
 11.5 x 23.0 x 10 cm
กล่องเมล่อน Fuji Farm Organic
กล่องเมล่อน Fuji Farm Organic
 17 x 17 x 21 cm
กล่องฝาเสียบ เสวนา
กล่องฝาเสียบ เสวนา
 24 x 35 x 6 cm
กล่องฝาเสียบ foodpanda
กล่องฝาเสียบ foodpanda
 23.1 x 25.1 x 10.2 cm
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
 20 x 30 x 11 cm
ถาดกระดาษ ใส่แก้ว Jameson
ถาดกระดาษ ใส่แก้ว Jameson
 20.6 x 21.4 x 6.9 cm
ถาดกระดาษ ใส่จานและแก้ว Zaap Party Chang
ถาดกระดาษ ใส่จานและแก้ว Zaap Party Chang
 26.5 x 26.5 x 4.5 cm
กล่องไปรษณีย์ ค 137 degrees
กล่องไปรษณีย์ ค 137 degrees
 20 x 30 x 11 cm
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
 20 x 30 x 11 cm
กล่องไปรษณีย์ ข kikirri
กล่องไปรษณีย์ ข kikirri
 17 x 25 x 9 cm
กล่องไปรษณีย์ ก Divyne London
กล่องไปรษณีย์ ก Divyne London
 14 x 20 x 6 cm