เลือกประเภทกล่อง
กล่องไปรษณีย์ ข honestbee
กล่องไปรษณีย์ ข honestbee
 17 x 25 x 9 cm
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
 20 x 30 x 11 cm
กล่องไปรษณีย์ ง Foodpanda
กล่องไปรษณีย์ ง Foodpanda
 22 x 34 x 14 cm
กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม Scoozi
กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม Scoozi
 40 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ Puchi
กล่องหูหิ้วกระดาษ Puchi
 14.475 x 27.1 x 18.2 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ DOGSTER ขาว
กล่องหูหิ้วกระดาษ DOGSTER ขาว
  14.475 x 27.1 x 18.2 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ DOGSTER
กล่องหูหิ้วกระดาษ DOGSTER
  14.475 x 27.1 x 18.2 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ แซ่บนัวครัวอิสาน
กล่องหูหิ้วกระดาษ แซ่บนัวครัวอิสาน
 17 x 24 x 24 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ SC FOOD
กล่องหูหิ้วกระดาษ SC FOOD
  15.24 x 30.48 x 23 cm
กล่องฝาเสียบ bakehouse
กล่องฝาเสียบ bakehouse
 30 x 40 x 5 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
กล่องฝาเสียบก้นขัด โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
 19 x 19.5 x 12 cm
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Seed
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Seed
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องฝาเสียบก้นขัด
กล่องฝาเสียบก้นขัด
 13 x 20 x 9.5 cm
กล่องฝาเสียบ kodawari
กล่องฝาเสียบ kodawari
  26 x 32 x 7 cm
กล่องฝาเสียบ อร่อยจุงเบย
กล่องฝาเสียบ อร่อยจุงเบย
 24 x 35 x 6 cm