เลือกประเภทกล่อง
กล่องเอกสาร PTTEP
กล่องเอกสาร PTTEP
 30.5 x 40.5 x 30.5 cm
กล่องเอกสาร LCB1
กล่องเอกสาร LCB1
 35.4 x 46.9 x 37.4 cm
กล่องเอกสาร Ideas Box
กล่องเอกสาร Ideas Box
 33 x 47.5 x 28 cm
กล่องเอกสาร Ideas Box
กล่องเอกสาร Ideas Box
 35.8 x 42.3 x 29.2 cm