เลือกประเภทกล่อง
กล่องฝาครอบ ท็อปเซลส์
กล่องฝาครอบ ท็อปเซลส์
 18.5 x 33 x 8 cm
กล่องฝาครอบ CORDPLAY
กล่องฝาครอบ CORDPLAY
 10.7 x 12.4 x 4 cm
กล่องฝาครอบ
กล่องฝาครอบ
 20.6 x 20.6 x 8.1 cm
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ PRIMEST
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ PRIMEST
 13.5 x 29.5 x 10.5 cm
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ CC DOUBLE O
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ CC DOUBLE O
 25 x 35 x 15 cm
กล่องไปรษณีย์ ง UNIQLO
กล่องไปรษณีย์ ง UNIQLO
 22 x 35 x 14 cm
กล่องไปรษณีย์ ค ASSA
กล่องไปรษณีย์ ค ASSA
 20 x 30 x 11 cm
กล่องไปรษณีย์ ก PORRAMAT
กล่องไปรษณีย์ ก PORRAMAT
 14 x 20 x 6 cm
กล่อง Gift Set PM Bags
กล่อง Gift Set PM Bags
 7.62 x 20.32 x 36.83 cm