เลือกประเภทกล่อง
กล่องหูหิ้วกระดาษ Bun meat and Cheese
กล่องหูหิ้วกระดาษ Bun meat and Cheese
 11.5 x 23.0 x 10 cm
กล่องฝาเสียบ foodpanda
กล่องฝาเสียบ foodpanda
 23.1 x 25.1 x 10.2 cm
กล่องไปรษณีย์ ง UNIQLO
กล่องไปรษณีย์ ง UNIQLO
 22 x 35 x 14 cm
กล่องไปรษณีย์ ง Greyhound
กล่องไปรษณีย์ ง Greyhound
 22 x 35 x 14 cm
กล่องไปรษณีย์ ข kikirri
กล่องไปรษณีย์ ข kikirri
 17 x 25 x 9 cm
กล่องไปรษณีย์ ก Divyne London
กล่องไปรษณีย์ ก Divyne London
 14 x 20 x 6 cm
กล่องไปรษณีย์ ง JASPAL
กล่องไปรษณีย์ ง JASPAL
 22 x 35 x 14 cm
กล่องรองเท้า แบบ 2 PLEASANT SIMPLE
กล่องรองเท้า แบบ 2 PLEASANT SIMPLE
 18.5 x 28 x 9.5 cm
กล่องรองเท้า แบบ 2 Puffshoes
กล่องรองเท้า แบบ 2 Puffshoes
  14 x 28 x 10 cm
กล่องหูช้าง ADDA
กล่องหูช้าง ADDA
 27.8 x 24.4 x 11.8 cm
กล่องหูช้าง Black Sugar
กล่องหูช้าง Black Sugar
 23 x 32.5 x 8 cm
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O (S)
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O (S)
  31.7 x 22.9 x 5.9 cm
กล่องหูช้าง Estrella
กล่องหูช้าง Estrella
 33.02 x 25.4 x 3.81 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ SS FARMVILLE
กล่องหูหิ้วกระดาษ SS FARMVILLE
 13 x 26.5 x 10 cm
กล่องไปรษณีย์ ข พิมพ์ทึบ
กล่องไปรษณีย์ ข พิมพ์ทึบ
 17 x 25 x 9 cm