เลือกประเภทกล่อง
กล่องเอกสาร แบบฝาครอบ
กล่องเอกสาร แบบฝาครอบ
 24.3 x 33.4 x 25.9 cm
กล่องเอกสาร แบบฝาครอบ
กล่องเอกสาร แบบฝาครอบ
  27 x 35 x 17.5 cm
กล่องเอกสาร PTTEP แบบฝาในตัว
กล่องเอกสาร PTTEP แบบฝาในตัว
 30.5 x 40.5 x 30.5 cm
กล่องเอกสาร แบบฝาในตัว
กล่องเอกสาร แบบฝาในตัว
 35.4 x 46.9 x 37.4 cm
กล่องเอกสาร Ideas Box แบบฝาในตัว
กล่องเอกสาร Ideas Box แบบฝาในตัว
 33 x 47.5 x 28 cm
กล่องเอกสาร Ideas Box แบบฝาในตัว
กล่องเอกสาร Ideas Box แบบฝาในตัว
 35.8 x 42.3 x 29.2 cm
แฟ้มใส่เอกสาร Ideas Box
แฟ้มใส่เอกสาร Ideas Box
 3.5 x 33.2 x 25.8 cm
กล่องใส่แฟ้ม Ideas Box
กล่องใส่แฟ้ม Ideas Box
 10 x 28 x 30.5 cm
ลิ้นชักจัดเก็บเอกสาร Ideas Box แบบชั้นเดี่ยว
ลิ้นชักจัดเก็บเอกสาร Ideas Box แบบชั้นเดี่ยว
 25.3 x 34.5 x 13.5 cm
ลิ้นชักจัดเก็บเอกสาร Ideas Box แบบ 3 ชั้น
ลิ้นชักจัดเก็บเอกสาร Ideas Box แบบ 3 ชั้น
 25.6 x 34.9 x 39.7 cm