กล่องใส่ไก่ทอด ทรงฝาเสียบก้นขัด
กล่องใส่ไก่ทอด ทรงฝาเสียบก้นขัด
 13 x 20 x 9.5 cm
กล่องหูหิ้วเชือก ปลาเค็มกุเลาทอง
กล่องหูหิ้วเชือก ปลาเค็มกุเลาทอง
 3 x 5 x 23 นิ้ว
กล่องหูหิ้วเชือก ปลาเค็มกุเลาทอง
กล่องหูหิ้วเชือก ปลาเค็มกุเลาทอง
 3 x 5 x 18 นิ้ว
กล่องหูหิ้วเชือก ปลาเค็มกุเลาทอง
กล่องหูหิ้วเชือก ปลาเค็มกุเลาทอง
 3 x 5 x 18 นิ้ว
กล่องใส่อาหาร หูหิ้วเชือก
กล่องใส่อาหาร หูหิ้วเชือก
  11.6 x 18.7 x 16.6 cm
กล่องใส่อาหาร หูหิ้วเชือก ALIN
กล่องใส่อาหาร หูหิ้วเชือก ALIN
  4.9 x 14.9 x 23.7 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ ใส่ล็อบสเตอร์
กล่องหูหิ้วกระดาษ ใส่ล็อบสเตอร์
 23.4 x 40.4 x 10.8 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ ใส่ข้าว ธรรมนิติ
กล่องหูหิ้วกระดาษ ใส่ข้าว ธรรมนิติ
 5.7 x 27 x 17.6 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ ใส่ข้าว UM
กล่องหูหิ้วกระดาษ ใส่ข้าว UM
 5.7 x 27 x 17.6 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ แซ่บนัวครัวอิสาน
กล่องหูหิ้วกระดาษ แซ่บนัวครัวอิสาน
  17 x 24 x 24 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ Gong Espresso
กล่องหูหิ้วกระดาษ Gong Espresso
 23 x 28 x 14 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ
กล่องหูหิ้วกระดาษ
  13 x 26.5 x 10 cm
กล่องหูช้าง ใส่พิซซ่า Smoke House 12 นิ้ว
กล่องหูช้าง ใส่พิซซ่า Smoke House 12 นิ้ว
 32 x 32 x 6 cm
กล่องหูช้าง ใส่พิซซ่า Smoke House
กล่องหูช้าง ใส่พิซซ่า Smoke House
 21 x 20 x 5 cm
กล่องหูช้าง ใส่บราวนี่ Granola Brownies
กล่องหูช้าง ใส่บราวนี่ Granola Brownies
 24.4 x 15.4 x 5 cm