เลือกประเภทกล่อง
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Pizza Seed
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Pizza Seed
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Howdy Pizza
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Howdy Pizza
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Cuppa Cottage
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Cuppa Cottage
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว หมูปลาร้าภูเขาไฟ
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว หมูปลาร้าภูเขาไฟ
 7 x 7 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว Vilaiwan
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว Vilaiwan
 7 x 7 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว ATOMMIX CAFE
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว ATOMMIX CAFE
 7 x 7 x 2 นิ้ว
กล่องฝาเสียบก้นขัด โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
กล่องฝาเสียบก้นขัด โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
 19 x 19.5 x 12 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด noRee
กล่องฝาเสียบก้นขัด noRee
 6.5 x 8 x 17 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด Gong Expresso
กล่องฝาเสียบก้นขัด Gong Expresso
 13.3 x 13.3 x 16.1 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด BRAVE
กล่องฝาเสียบก้นขัด BRAVE
 6 x 9 x 15 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด
กล่องฝาเสียบก้นขัด
 13 x 20 x 9.5 cm
กล่องฝาเสียบ อร่อยจุงเบย
กล่องฝาเสียบ อร่อยจุงเบย
 24 x 35 x 6 cm
กล่องฝาเสียบ ใส่ปลาเผา อร่อยจุงเบย
กล่องฝาเสียบ ใส่ปลาเผา อร่อยจุงเบย
 24 x 35 x 6 cm
กล่องฝาเสียบ kodawari
กล่องฝาเสียบ kodawari
  26 x 32 x 7 cm
กล่องฝาเสียบ bakehouse
กล่องฝาเสียบ bakehouse
 30 x 40 x 5 cm