เลือกประเภทกล่อง
กล่องรองเท้า ADDA CONTRO
กล่องรองเท้า ADDA CONTRO
 14.5 x 30.2 x 10.6 cm
กล่องรองเท้า 5.5 นิ้ว SILAPORN
กล่องรองเท้า 5.5 นิ้ว SILAPORN
 13.8 x 27.6 x 9.3 cm
กล่องรองเท้า 5.5 นิ้ว Precious
กล่องรองเท้า 5.5 นิ้ว Precious
 13.8 x 27.6 x 9.3 cm
กล่องรองเท้า 5.5 นิ้ว Dosika
กล่องรองเท้า 5.5 นิ้ว Dosika
 13.8 x 27.6 x 9.3 cm
กล่องรองเท้า 4.5 นิ้ว Precious
กล่องรองเท้า 4.5 นิ้ว Precious
 11.5 x 28 x 9.5 cm
กล่องรองเท้า (สีเหลือง)
กล่องรองเท้า (สีเหลือง)
 18.5 x 29.5 x 11.5 cm
กล่องรองเท้า (สีดำ)
กล่องรองเท้า (สีดำ)
 18.5 x 29.5 x 11.5 cm
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Pizza Seed
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Pizza Seed
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว หมูปลาร้าภูเขาไฟ
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว หมูปลาร้าภูเขาไฟ
 7 x 7 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว Vilaiwan
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว Vilaiwan
 7 x 7 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว ATOMMIX CAFE
กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว ATOMMIX CAFE
 7 x 7 x 2 นิ้ว
กล่องฝาเสียบก้นขัด BRAVE
กล่องฝาเสียบก้นขัด BRAVE
 6 x 9 x 15 cm
กล่องฝาเสียบ ใส่ปลาเผา อร่อยจุงเบย
กล่องฝาเสียบ ใส่ปลาเผา อร่อยจุงเบย
 24 x 35 x 6 cm
กล่องฝาเสียบ kodawari
กล่องฝาเสียบ kodawari
 26 x 32 x 7 cm
กล่องฝาเสียบ CARAVAN
กล่องฝาเสียบ CARAVAN
 23.7 x 33.4 x 8 cm