กล่องหูช้าง แบ่งช่อง
กล่องหูช้าง แบ่งช่อง
 33.4 x 43.3 x 7.6 cm
กล่องเมล่อน Silver Valley
กล่องเมล่อน Silver Valley
 19 x 19 x 21 cm
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Cuppa Cottage
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว Cuppa Cottage
 8 x 8 x 2 นิ้ว
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ แม่สวนครัว
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ แม่สวนครัว
 25 x 40 x 23 cm
กล่องหูช้าง Maloo Closet
กล่องหูช้าง Maloo Closet
 25.4 x 34.8 x 7.5 cm
กล่องฝาเกย FLEX
กล่องฝาเกย FLEX
 
กล่องไปรษณีย์ ค 137 degrees
กล่องไปรษณีย์ ค 137 degrees
 20 x 30 x 11 cm
กล่องใส่ขวด 320 ml
กล่องใส่ขวด 320 ml
 
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว CABIN coffee cafe
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว CABIN coffee cafe
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว ROYAL PIZZA
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว ROYAL PIZZA
 12 x 12 x 1.5 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว ROYAL PIZZA
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว ROYAL PIZZA
 10 x 10 x 1.5 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 13 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 13 นิ้ว
 14 x 14 x 2 นิ้ว
กล่องหูช้าง RIR (L)
กล่องหูช้าง RIR (L)
 35.9 x 31.9 x 10.9 cm
กล่องหูช้าง RIR (M)
กล่องหูช้าง RIR (M)
 42 x 32 x 8.5 cm
กล่องเมล่อน Tomu Farm
กล่องเมล่อน Tomu Farm
 21.5 x 35 x 18.1 cm