กล่องหูช้าง RIR (L)
กล่องหูช้าง RIR (L)
 35.9 x 31.9 x 10.9 cm
กล่องหูช้าง RIR (M)
กล่องหูช้าง RIR (M)
 42 x 32 x 8.5 cm
กล่องเมล่อน Tomu Farm
กล่องเมล่อน Tomu Farm
 21.5 x 35 x 18.1 cm
กล่องหูหิ้วพลาสติก ADIENT SUMMIT
กล่องหูหิ้วพลาสติก ADIENT SUMMIT
 8.4 x 40 x 28 cm
กล่องใส่แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
กล่องใส่แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
 17.9 x 17.9 x 12.4 cm
กล่องรองเท้า Songbird
กล่องรองเท้า Songbird
 18.5 x 28 x 9.5 cm
กล่องรองเท้า (สีเหลือง)
กล่องรองเท้า (สีเหลือง)
 18.5 x 29.5 x 11.5 cm
กล่องรองเท้า (สีดำ)
กล่องรองเท้า (สีดำ)
 18.5 x 29.5 x 11.5 cm
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว โรงแรม Reneissancee Bangkok
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว โรงแรม Reneissancee Bangkok
 14 x 14x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 13 นิ้ว MIGHT PIZZA AT HOME
กล่องพิซซ่า 13 นิ้ว MIGHT PIZZA AT HOME
 13 x 13 x 2 นิ้ว
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ RIR (XL)
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ RIR (XL)
 36 x 40 x 25 cm
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ Maneeunya
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ Maneeunya
 22.5 x 32.5 x 6 cm
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
 20 x 30 x 11 cm
กล่องไปรษณีย์ ค พิมพ์ทึบ
กล่องไปรษณีย์ ค พิมพ์ทึบ
 20 x 30 x 11 cm
กล่องไปรษณีย์ ข พิมพ์ทึบ
กล่องไปรษณีย์ ข พิมพ์ทึบ
 17 x 25 x 9 cm