กล่องหูหิ้วกระดาษ
กล่องหูหิ้วกระดาษ
 31.6 x 31.9 x 30.1 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ
กล่องหูหิ้วกระดาษ
 24.5 x 28 x 18 cm
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O
 31.7 x 22.9 x 5.9 cm (S)
กล่องหูช้าง
กล่องหูช้าง
 44 x 44 x 8.5 cm
กล่องหูช้าง
กล่องหูช้าง
 22 x 27 x 8.5 cm
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ 21 นิ้ว Island Pizza
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ 21 นิ้ว Island Pizza
 53.34 x 53.34 x 5.08 cm
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Pizza Pizza
กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว Pizza Pizza
 12 x 12 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Pizza
กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว Pizza Pizza
 10 x 10 x 2 นิ้ว
กล่องฝาเสียบก้นขัด
กล่องฝาเสียบก้นขัด
 16.9 x 26.4 x 16.3 cm
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ Paweenee's
กล่องไปรษณีย์ ไซส์พิเศษ Paweenee's
 18.5 x 18.1 x 15.8 cm
กล่องหูช้าง หูหิ้วเชือก
กล่องหูช้าง หูหิ้วเชือก
 4.9 x 14.9 x 23.7 cm
กล่องหูช้าง กุ้งใหญ่
กล่องหูช้าง กุ้งใหญ่
 32 x 32 x 6 cm
กล่องหูช้าง PPGroup
กล่องหูช้าง PPGroup
 54.5 x 59.8 x 4.8 cm
กล่องหูช้าง PPGroup
กล่องหูช้าง PPGroup
 26.5 x 39.8 x 9.8 cm
กล่องหูช้าง Estrella
กล่องหูช้าง Estrella
 33.02 x 25.4 x 3.81 cm