เลือกประเภทกล่อง
กล่องหูหิ้วกระดาษ สวนณัฐชญา
กล่องหูหิ้วกระดาษ สวนณัฐชญา
 25 x 25 x 37 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ Bun meat and Cheese
กล่องหูหิ้วกระดาษ Bun meat and Cheese
 11.5 x 23.0 x 10 cm
กล่องเมล่อน Fuji Farm Organic
กล่องเมล่อน Fuji Farm Organic
 17 x 17 x 21 cm
กล่องฝาเสียบ foodpanda
กล่องฝาเสียบ foodpanda
 23.1 x 25.1 x 10.2 cm
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
 20 x 30 x 11 cm
ถาดใส่แก้ว KOPPER
ถาดใส่แก้ว KOPPER
 23.17 x 23.21 x 5.2 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ สวนณัฐชญา
กล่องหูหิ้วกระดาษ สวนณัฐชญา
 25 x 25 x 37 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ Bun meat and Cheese
กล่องหูหิ้วกระดาษ Bun meat and Cheese
 11.5 x 23.0 x 10 cm
กล่องเมล่อน Fuji Farm Organic
กล่องเมล่อน Fuji Farm Organic
 17 x 17 x 21 cm
กล่องฝาเสียบ เสวนา
กล่องฝาเสียบ เสวนา
 24 x 35 x 6 cm
กล่องฝาเสียบ foodpanda
กล่องฝาเสียบ foodpanda
 23.1 x 25.1 x 10.2 cm
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
กล่องไปรษณีย์ ค DIAMOND Grains
 20 x 30 x 11 cm
กล่องอื่นๆ รองเท้า Oyster
กล่องอื่นๆ รองเท้า Oyster
 18.5 x 28 x 9.5 cm
กล่องหูหิ้วพลาสติก หูช้าง Azurapak
กล่องหูหิ้วพลาสติก หูช้าง Azurapak
 8.5 x 34 x 28 cm
กล่องหูหิ้วเชือก หูช้าง ใส่กระเป๋า PloyPat
กล่องหูหิ้วเชือก หูช้าง ใส่กระเป๋า PloyPat
 6.3 x 44.2 x 32.2 cm