กล่องใส่ขนม ทรงหูหิ้วกระดาษ
กล่องใส่ขนม ทรงหูหิ้วกระดาษ
 23.4 x 40.4 x 10.8 cm
กล่องใส่ขนม ทรงหูหิ้วกระดาษ เจาะหน้าต่างด้านหน้า
กล่องใส่ขนม ทรงหูหิ้วกระดาษ เจาะหน้าต่างด้านหน้า
 5.7 x 27 x 17.6 cm
กล่องใส่ขนม ทรงหูหิ้วกระดาษ เจาะหน้าต่างด้านหน้า
กล่องใส่ขนม ทรงหูหิ้วกระดาษ เจาะหน้าต่างด้านหน้า
 5.7 x 27 x 17.6 cm
กล่องใส่ขนม ทรงหูหิ้วกระดาษ Gong Espresso
กล่องใส่ขนม ทรงหูหิ้วกระดาษ Gong Espresso
 23 x 28 x 14 cm
กล่องใส่ขนม ทรงหูหิ้วกระดาษ
กล่องใส่ขนม ทรงหูหิ้วกระดาษ
 13 x 26.5 x 10 cm
กล่องใส่บราวนี่ ทรงหูช้าง  Granola Brownies
กล่องใส่บราวนี่ ทรงหูช้าง Granola Brownies
 24.4 x 15.4 x 5 cm
กล่องใส่บราวนี่ ทรงหูช้าง 30 Brown
กล่องใส่บราวนี่ ทรงหูช้าง 30 Brown
 15.7 x 17.4 x 2.2 cm
กล่องใส่ขนม ทรงหูช้าง มีช่องแบ่ง
กล่องใส่ขนม ทรงหูช้าง มีช่องแบ่ง
 33.4 x 43.3 x 7.6 cm
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก
 6.7 x 13.8 x 4.7 cm
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก มันอาม่า
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก มันอาม่า
 16.3 x 25.3 x 11.3 cm
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก
 39.8 x 41.2 x 17.4 cm
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก เจาะลาย
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก เจาะลาย
 7.8 x 16.7 x 4.8 cm
กล่องใส่ขนม แบบมีช่องแบ่ง
กล่องใส่ขนม แบบมีช่องแบ่ง
 25.3 x 34.5 x 13.5 cm
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก เจาะลาย
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก เจาะลาย
  6.7 x 12.8 x 4.7 cm
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก
กล่องใส่ขนม ทรงลิ้นชัก
 17.75 x 26 x 7.7 cm