เลือกประเภทกล่อง
กล่องหูหิ้วเชือก หูช้าง Yanya
กล่องหูหิ้วเชือก หูช้าง Yanya
 7.5 x 26.6 x 32.5 cm
กล่องหูหิ้วเชือก หูช้าง SON OF BKK
กล่องหูหิ้วเชือก หูช้าง SON OF BKK
 6.3 x 44.2 x 32.2 cm
กล่องหูหิ้วเชือก หูช้าง ALIN
กล่องหูหิ้วเชือก หูช้าง ALIN
 4.9 x 14.9 x 23.7 cm
กล่องหูหิ้วกระดาษ SS FARMVILLE
กล่องหูหิ้วกระดาษ SS FARMVILLE
 13 x 26.5 x 10 cm
กล่องหูช้าง ST.Nurse
กล่องหูช้าง ST.Nurse
 18 x 25 x 5 cm
กล่องหูช้าง RAW CANVAS
กล่องหูช้าง RAW CANVAS
 23.3 x 25.1 x 4.4 cm
กล่องหูช้าง PPGroup
กล่องหูช้าง PPGroup
 26.5 x 39.8 x 9.8 cm
กล่องหูช้าง PIT MASTER
กล่องหูช้าง PIT MASTER
 20 x 30 x 9 cm
กล่องหูช้าง Estrella
กล่องหูช้าง Estrella
 33.02 x 25.4 x 3.81 cm
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O (S)
กล่องหูช้าง CC DOUBLE O (S)
  31.7 x 22.9 x 5.9 cm
กล่องหูช้าง Black Sugar
กล่องหูช้าง Black Sugar
 23 x 32.5 x 8 cm
กล่องหูช้าง ADDA
กล่องหูช้าง ADDA
 27.8 x 24.4 x 11.8 cm
กล่องลิ้นชัก JEBETH VARDA
กล่องลิ้นชัก JEBETH VARDA
 17.75 x 26 x 7.7 cm
กล่องลิ้นชัก
กล่องลิ้นชัก
  17.75 x 26 x 7.7 cm
กล่องลิ้นชัก 1 ชั้น Ideas Box (ตัวกล่อง)
กล่องลิ้นชัก 1 ชั้น Ideas Box (ตัวกล่อง)
 25.3 x 34.5 x 13.5 cm