กล่องใส่เกี๊ยวซ่า Samurai Gyoza
กล่องใส่เกี๊ยวซ่า Samurai Gyoza
 กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว 12 x 12 x 2 Inch
กล่องใส่เกี๋ยวซ่า ราชาเกี๊ยวซ่า
กล่องใส่เกี๋ยวซ่า ราชาเกี๊ยวซ่า
 กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว 10 x 10 x 2 Inch
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 8 นิ้ว
 8 x 8 x 2 Inch
กล่องใส่ขนม Vilaiwan
กล่องใส่ขนม Vilaiwan
 กล่องพิซซ่า 7 นิ้ว 7 x 7 x 2 Inch
กล่องฝาเสียบบนล่าง เจาะหน้าต่างด้านหน้า
กล่องฝาเสียบบนล่าง เจาะหน้าต่างด้านหน้า
 1.9 x 15 x 20 cm
กล่องฝาเสียบบนล่าง เจาะหน้าต่างด้านหน้า
กล่องฝาเสียบบนล่าง เจาะหน้าต่างด้านหน้า
 3.8 x 12.7 x 15.3 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด
กล่องฝาเสียบก้นขัด
 16.9 x 26.4 x 16.3 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด เจาะหน้าต่างด้านหน้า
กล่องฝาเสียบก้นขัด เจาะหน้าต่างด้านหน้า
 6.5 x 8 x 17 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด เจาะหน้าต่างด้านหน้า
กล่องฝาเสียบก้นขัด เจาะหน้าต่างด้านหน้า
 13.3 x 13.3 x 16.1 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด
กล่องฝาเสียบก้นขัด
 6 x 9 x 15 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด
กล่องฝาเสียบก้นขัด
 10.1 x 10.1 x 24.95 cm
กล่องฝาเสียบก้นขัด
กล่องฝาเสียบก้นขัด
 10 x 12 x 12.5 cm.
กล่องฝาเสียบก้นขัด
กล่องฝาเสียบก้นขัด
 8 x 10.5 x 10 cm
กล่องใส่ขนม ฝาเสียบมีช่องแบ่ง
กล่องใส่ขนม ฝาเสียบมีช่องแบ่ง
 21.3 x 35.7 x 10.1 cm
กล่องใส่ขนม ทรงฝาครอบ
กล่องใส่ขนม ทรงฝาครอบ
 18.5 x 33 x 8 cm