เลือกประเภทกล่อง
กล่องหูหิ้วกระดาษ
กล่องหูหิ้วกระดาษ
  13 x 26.5 x 10 cm
กล่องหูช้าง Samm BBQ Ribs
กล่องหูช้าง Samm BBQ Ribs
  20 x 30 x 9 cm
กล่องหูช้าง BON APPETIT
กล่องหูช้าง BON APPETIT
 31.75 x 31.75 x 5 cm
กล่องลิ้นชัก สมุนไพรลูกแปลกแม่
กล่องลิ้นชัก สมุนไพรลูกแปลกแม่
 9.1 x 9.6 x 32.5 cm
กล่องลิ้นชัก มันอาม่า
กล่องลิ้นชัก มันอาม่า
 16.3 x 25.3 x 11.3 cm
กล่องลิ้นชัก ไซส์พิเศษ
กล่องลิ้นชัก ไซส์พิเศษ
 39.8 x 41.2 x 17.4 cm
กล่องลิ้นชัก 1 ชั้น Ideas Box (ตัวกล่อง)
กล่องลิ้นชัก 1 ชั้น Ideas Box (ตัวกล่อง)
 25.3 x 34.5 x 13.5 cm
กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม Scoozi
กล่องพิซซ่า สามเหลี่ยม Scoozi
 40 cm
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's ใหญ่
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's ใหญ่
 32.85 x 33 x 5.1 cm
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's เล็ก
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ Coco Tam's เล็ก
 26.2 x 26.4 x 5.1 cm
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ 21 นิ้ว Island Pizza
กล่องพิซซ่า ไซส์พิเศษ 21 นิ้ว Island Pizza
 21 x 21 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว WOOD OVEN
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว WOOD OVEN
 14 x 14 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว Pizza Lover
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว Pizza Lover
 14 x 14 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว LaTavola & Wine Bar
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว LaTavola & Wine Bar
 14 x 14 x 2 นิ้ว
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว Boon Home
กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว Boon Home
 14 x 14 x 2 นิ้ว